Szukaj

ODRDZEWIACZ 25% KWASU FOSFOROWEGO

ODRDZEWIACZ 25%
DO METALU STALI I ŻELIWA
ODRDZEWIACZ DO ŚRUB

ODRDZEWIACZ SPECJALISTYCZNY DO KRÓTKOOKRESOWEGO ZABEZPIECZANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW METALOWYCH.

ODRDZEWIACZ PENETRATOR DO ŚRUB.

PRODUKT ZAWIERA
25% KWASU FOSFOROWEGO
5% KWASU CYTRYNOWEGO
5% KWASU SZCZAWIOWEGO

WAGA PRODUKTU 6 KG

PRODUKT DOSKONALE SPRAWDZA SIĘ PRZY ODRDZEWIANIU PRZEDMIOTÓW ORAZ CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ NALOTY RDZY. PREPARAT ZAWIERA MIESZANINĘ TRZECH KWASÓW W ZMIENNYCH PROPORCJACH, KTÓRE WYKAZUJĄ ZNACZNIE LEPSZE EFEKTY ODRDZEWIANIA NIŻ SAM KWAS FOSFOROWY.

CZYSZCZENIE METALU Z NALOTU RDZY

ODRDZEWIACZ USUWA RDZĘ POPRZEZ ROZTWARZANIE TLENKÓW ORAZ WODOROTLENKÓW ŻELAZA NA POWIERZCHNI METALU. ODRDZEWIACZ WYTWARZA  WARSTEWKĘ FOSFORANOWĄ, KTÓRA NA POWIERZCHNI METALU TWORZY WARSTWĘ OCHRONNĄ. WARSTWA TA JEST NIETRWAŁA, DLATEGO METAL NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED WTÓRNĄ KOROZJĄ.  
 
FARBĘ BĄDŹ PODKŁAD NALEŻY NAKŁADAĆ OD RAZU POWYSCHNIĘCIU PREPARATU NA WYTWORZONĄ WARSTWĘ FOSFORANOWĄ. ZABEZPIECZENIE FARBĄ LUB PODKŁADEM GWARANTUJE PEŁNE ZABEZPIECZENIE METALU PRZED KOROZJĄ. 

STATYSTYCZNIE 80–90% USZKODZEŃ ZACZYNA SIĘ NA POWIERZCHNI METALU LUB BEZPOŚREDNIO POD NIĄ, DLATEGO TAK ISTOTNE JEST DBANIE O JAKOŚĆ WARSTWY WIERZCHNIEJ I POWIERZCHNI WYROBU. UNIKANIE USZKODZEŃ TO BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNA TWORZENIA OCHRONNYCH WARSTW WIERZCHNICH, KTÓRE PODWYŻSZAJĄ ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA ZEWNĘTRZNE OBCIĄŻENIA.     

INSTRUKCJA ODRDZEWIANIA

1. ODRDZEWIANIE METODĄ ZANURZENIOWĄ

A.  ODRDZEWIACZ WLAĆ DO POJMENIKA HDPE.
B.  UMIEŚCIĆ PRZEMIOT Z RDZĄ W POJEMNIKU HDPE.
C.  ODCZEKAĆ 3 GODZINY, W PRZYPADKU ŚREDNIEGO NALOTU RDZY.
D.  NA POWIERZCHNI METALU UTWORZYŁA SIĘ WARSTEWKA FOSFORANOWA, PRZEDMIOT JEST CAŁKOWICIE ODTŁUSZCZONY. 

NA TĘ WARSTEWKĘ NALEŻY BEZPOŚREDNIO NAKŁADAĆ FARBĘ BĄDŹ PODKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY PRZED WTÓRNĄ KOROZJĄ.

2. ODRDZEWIANIE METODĄ NATRYSKOWĄ

A.  ODRDZEWIACZ NANOSIĆ NA POWIERZCHNIĘ Z RDZĄ ZA POMOCĄ PĘDZLA, SPRYSKIWACZA, ROZPYLACZA RĘCZNEGO.
B.  PO KAŻDYM NANIESIENIU ODRDZEWIACZA ODCZEKAĆ 15 MINUT DO UZYSKANIA WSTĘPNEJ POWŁOKI FOSFORANOWEJ (CZARNO-SZAREGO NALOTU NA POWIERZCHNI).
C.  NANIEŚĆ PONOWNIE PREPARAT NA POWIERZCHNIĘ (NAJLEPIEJ TRÓJKROTNIE) W ODSTĘPIE 15 - 20 MINUT AŻ DO PRZEREAGOWANIA NANIESIONEGO ROZTWORU Z RDZĄ.
D.  NA POWIERZCHNI UTWORZY SIĘ POWŁOKA FOSFORANOWA, NA NIĄ NALEŻY NANIEŚĆ PODKŁAD LUB FARBĘ ANTYKOROZYJNĄ.

CHARAKTERYSTYKA FOSFORANOWYCH POWŁOK KONWERSYJNYCH

PRZYKŁADEM PROCESU TWORZENIA SIĘ POWŁOKI KONWERSYJNEJ JEST PROCES FOSFORANOWANIA,
KTÓRY MOŻE PRZEBIEGAĆ W DWÓCH ODMIENNIE REAGUJĄCYCH Z METALEMŚRODOWISKACH, TWORZĄC JEDNAK W KAŻDYM PRZYPADKU POWŁOKI KONWERSYJNE.

W JEDNYM ŚRODOWISKU, ZAWIERAJĄCYM JONY METALI ALKALICZNYCH, NA STALI TWORZY SIĘ FOSFORAN ŻELAZA (POWŁOKA KONWERSYJNA), W DRUGIM ŚRODOWISKU, ZAWIERAJĄCYM JONY METALI CIĘŻKICH, POWSTAJE POWŁOKA ZŁOŻONA GŁÓWNIE Z FOSFORANÓW METALI. OGÓLNIE BIORĄC, PROCES FOSFORANOWANIA POLEGA NA ZANURZENIU PRZEZNACZONEGO DO FOSFORANOWANIA METALU W WODNYM ROZTWORZE JEDNOPODSTAWIONEGO FOSFORANU ZAWIERAJĄCYM WOLNY KWAS FOSFOROWY.

EFEKTEM FOSFORANOWANIA JEST UZYSKANIE SZAREJ I MATOWEJ POWŁOKI O CHARAKTERZE ANTYKOROZYJNYM.

( LEWA STRONA ODWAŻNIKA POSIADA POWŁOKĘ KONWERSYJNĄ ).

POWŁOKA KONWERSYJNA

POWŁOKA KONWERSYJNA TWORZY SIĘ SAMOISTNIE NA POWIERZCHNI ODRDZEWIANEJ. 
( LEWA STRONA ODWAŻNIKA POSIADA POWŁOKĘ KONWERSYJNĄ ).

PRAWA STRONA ZOSTAŁA OCZYSZCZONA MECHANICZNIE Z POWŁOKI KONWERSYJNEJ.

POWŁOKA KONWERSYJNA PODCZAS SCHNIĘCIA JEST NIETRWAŁA!

TESTY W KWASACH ORGANICZNYCH UKAZANE PONIŻEJ PRZEDSTAWIĄ KOROZYJNOŚĆ STALI BEZ POWŁOKI FOSFORANOWEJ ORAZ Z POWŁOKĄ FOSFORANOWĄ.

TEST POWŁOKI KONWERSYJNEJ W KWASACH ORGANICZNYCH

POWŁOKA KONWERSYJNA ZABEZPIECZA POWIERZCHNIĘ METALU. JEST TO ZABEZPIECZENIE KRÓTKOTRWAŁE, DLATEGO NALEŻY NA TĘ POWŁOKĘ NAŁOŻYĆ PODKŁAD LUB FARBĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ.

ODRDZEWIACZ 25%

PROFESJONALNA CHEMIA DO ODRDZEWIANIA

ODRDZEWIACZE 
I PENETRATORY 
DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI PRZED RDZĄ

ODRDZEWIACZ (PREPARAT SŁUŻACY DO USUWANIA RDZY) MOŻE DZIAŁAĆ NA RÓŻNE SPOSOBY.
ODRDZEWIACZ DO STALI I ŻELIWA. USUWA Z NICH RDZĘ ORAZ ZAPOBIEGA POWSTAWANIU WTÓNEJ KOROZJI.

WŚRÓD ODRDZEWIACZY DOSTĘPNYCH W ASORTYMENCIE FIRMY ZNAJDZIESZ ŚRODKI O SPECJALNYM ZASTOSOWANIU.

ODRDZEWIACZ I PENETARTOR RDZY.

ODRDZEWIACZ 25%

ODRDZEWIACZ 
PENETRATOR 
NEUTRALIZATOR RDZY
ODRDZEWIACZ DO STALI I ŻELIWA